września 20, 2018

Romantyczny notes/ Romantic notebook

Witajcie! Bardzo do mnie przemawiają romantyczne papiery z kolekcji Rose Fields i to właśnie po papier z tej kolekcji sięgnęłam ozdabiając okładkę notesu. Sama okładka w sobie jest dość prosta, bo wychodzę z założenia, że notes będący w stałym użyciu, noszony w torebce itp. musi być przede wszystkim funkcjonalny, zbyt wiele elementów przestrzennych mogłoby się uszkodzić. Ale przy tak pięknych papierach nie potrzeba wiele, prawda?

Hello! Romantic papers from the Rose Fields collection speak to me very much, so I chose the paper from this collection to decorate the cover of the notebook. The cover itself is quite simple, because I assume that a notebook that is in permanent use, carried in a purse, etc. must be primarily functional, too many spatial elements could be damaged. But with such beautiful papers, you do not need much, right?


Na środku nakleiłam tekturki pomalowane farbami 13arts, na tarczy chciałam uzyskać efekt jakby ombre. Po pomalowaniu tekturki zabezpieczyłam bezbarwnym pudrem do embossingu.

In the center I placed the chipboards painted with 13arts paints, on the clock I wanted to get an effect like ombre. After painting the chipboards I secured with clear embossing powder.
Wykorzystałam: / I used:


Ściskam! / Hugs!
2 komentarze:

Dziękuję - Twoje komentarze dodają skrzydeł! :*

Copyright © 2016 Galaxia-Art.pl , Blogger