września 20, 2018

Romantyczny notes/ Romantic notebook

Romantyczny notes/ Romantic notebook
Witajcie! Bardzo do mnie przemawiają romantyczne papiery z kolekcji Rose Fields i to właśnie po papier z tej kolekcji sięgnęłam ozdabiając okładkę notesu. Sama okładka w sobie jest dość prosta, bo wychodzę z założenia, że notes będący w stałym użyciu, noszony w torebce itp. musi być przede wszystkim funkcjonalny, zbyt wiele elementów przestrzennych mogłoby się uszkodzić. Ale przy tak pięknych papierach nie potrzeba wiele, prawda?

Hello! Romantic papers from the Rose Fields collection speak to me very much, so I chose the paper from this collection to decorate the cover of the notebook. The cover itself is quite simple, because I assume that a notebook that is in permanent use, carried in a purse, etc. must be primarily functional, too many spatial elements could be damaged. But with such beautiful papers, you do not need much, right?


Na środku nakleiłam tekturki pomalowane farbami 13arts, na tarczy chciałam uzyskać efekt jakby ombre. Po pomalowaniu tekturki zabezpieczyłam bezbarwnym pudrem do embossingu.

In the center I placed the chipboards painted with 13arts paints, on the clock I wanted to get an effect like ombre. After painting the chipboards I secured with clear embossing powder.
Wykorzystałam: / I used:


Ściskam! / Hugs!
września 19, 2018

Blejtram mixed media/ Mixed media canvas

Blejtram mixed media/ Mixed media canvas
Witajcie! Popuściłam wodze fantazji tworząc przestrzenną i zróżnicowaną kolorystycznie pracę, nieco abstrakcyjną bym rzekła. Jest to największy blejtram z jakim do tej pory miałam okazję pracować (40x40 cm) i przyznam szczerze, że miałam dużo frajdy pracując nad nim. 

Hello! I let my imagination run wild, creating a spatial and multicolor, abstract work I would say. It is the largest canvas with which I have had the opportunity to work (40x40 cm) and I must admit that I had a lot of fun working on it.


Na tej pracy znajdziecie m.in. żywiczne odciski z foremek Primy oraz piękne metalowe odlewy od Mitform. Wykorzystałam również wiele elementów z recyklingu m.in. stare kasety magnetofonowe (rozkręcone na części), plastikowe opakowania po przydasiach, zębatki z mechanicznego zegara oraz suwak. 

On this work you will find, among others resin elements from Prima molds and beautiful metal casts from Mitform. I also used many elements from recycling, among others old cassette tapes (unscrewed into parts), plastic packages, gears from a mechanical clock and a slider.


Lista wykorzystanych materiałów --> Scrapbooking Shop


września 18, 2018

Urodzinowa kartka w stylu vintage dla 13arts/ Vintage birthday card for 13arts

Urodzinowa kartka w stylu vintage dla 13arts/ Vintage birthday card for 13arts
Kartka w stylu vintage z wykorzystaniem pięknych stempli od 13arts! Więcej inspiracji od naszego zespołu znajdziecie na blogu 13art, serdecznie Was zapraszam --> KLIK.

Vintage card made with beautiful stamps from 13arts! You can find more inspiration from our team on the 13art blog, please come and check -> CLICK.

września 13, 2018

Mini album w stylu vintage dla CrafTangles/ Mini vintage album for CrafTangles

Mini album w stylu vintage dla CrafTangles/ Mini vintage album for CrafTangles
Dzisiaj mam dla Was kolejną inspirację dla CrafTangles. Tym razem jest to mini album scrapbookingowy. Wykorzystałam piękne vintage papiery z kolekcji Old Paper.

Today I have for you a mini scrapbooking album. I've used beautiful vintage papers from Old Paper collection.


Okładka mojego albumu jest bardzo prosta. Wykorzystałam papiery, stemple i nowy Art Wax - Gorgeous Gold. Aby nadać jej jeszcze więcej vintage charakteru postarzyłam brzegi tuszem Distress Oxide - Walnut Stain, tego samego tuszu użyłam do stemplowania.


Cover of my album is very simple. I used papers, CrafTangles stamps and new Art Wax - Gorgeous Gold. To add more vintage character I've aged the edges of paper using Distress Oxide - Walnut Stain, I also used this ink to stamp.Ponieważ karty wewnątrz albumu są bardzo małe, ozdobiłam tylko pierwszą, otwierającą stronę. Wykorzystałam nowy stemel Old Newspaper, który odbiłam i zembossowałam złotym pudrem, efekt ten świetne prezentuje się na czarnym papierze! Na brzegach nałożyłam wosk (Gorgeous Gold), bardzo lubię woskowany papier.

Because cards inside are so small, I only decorated the firts, opening page. I've stamped the new Old Newspaper stamp and I embossed it with gold embossing powder, it looks so cool on the black paper! The edges was waxed with Gorgeous Gold, I really love waxed paper effect. 
Wykorzystałam: /I used:


Ściskam! / Hugs!


września 05, 2018

Drugie życie starego winyla/ The second life of the old vinyl

Drugie życie starego winyla/ The second life of the old vinyl
Witajcie! Na kolejną inspirację dla Scrapbooking Shop przygotowałam mixed mediową pracę na starym winylu. Tło jest wynikiem intensywnych chlapań z wykorzystaniem mgiełek i farb akrylowych. Ciekawego efektu dodały również perełki oraz kolorowe konfetti od Nuvo.

Hello! For another inspiration for the Scrapbooking Shop, I prepared a mixed media work on an old vinyl. The background is the result of intense splashing with the use of mists and acrylic paints. Interesting effects were also added by pearls and colorful confetti from Nuvo.

Listę wykorzystanych produktów znajdziecie na stronie Scrapbooking Shop, zapraszam! :)

The list of used products can be found on the Scrapbooking Shop website, please check it out! :)


Ściskam! / Hugs!


Copyright © 2016 Galaxia-Art.pl , Blogger