września 18, 2020

Kartki wykonane z kolekcji "Sunrise" 13arts

Kartki wykonane z kolekcji "Sunrise" 13arts

Witajcie!  Dzisiaj wpadam do Was by pokazać dwie kartki, wykonane z wykorzystaniem jednej z najnowszych kolekcji "Sunrise". Zobaczcie jak różnorodne kartki można stworzyć z tej kolekcji. Ja jestem w niej totalnie zakochana! 

Hello! Today I am dropping by to show you two cards made with the use of one of the latest "Sunrise" collections. See how various cards can be created from this collection. I am totally in love with this collection!


Druga kartka jak widzicie jest w zupełnie innym klimacie. I to właśnie jest najfajniejsze w tej kolekcji, możemy ją wykorzystać w różnorodny sposób.

The second page, as you can see, is a completely different. And that's what's coolest about this collection, we can use it in a variety of ways.


Wykorzystałam: / I used:

Ściskam! / Hugs!września 10, 2020

Blejtram na wyzwanie w 13arts

Blejtram na wyzwanie w 13arts

Na blogu 13arts wraz z początkiem września ruszyło wyzwanie z tablicą mojego autorstwa. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Zasady wyzwania:

1. Stwórz pracę zgodną z tematem wyzwania, w tym miesiącu jest to 'mood board', a szczegóły są określone powyżej.
2. Opublikuj pracę na swoim blogu/facebooku/instagramie i dodaj bezpośredni link do posta używając narzędzia Inklinkz, które znajdziesz w prawym pasku bocznym bloga. 
3. Podlinkuj wyzwanie i informację o nim w tym samym blogowym poście. 
4. Możesz zgłosić tyle prac ile masz ochotę.
5. Możesz połączyć nasze wyzwanie maksymalnie z dwoma innymi. 
Twoja praca musi być nowa i niepublikowana przed ogłoszeniem wyzwania. 
6. Wyzwanie kończy się 30 września. Zwycięzców ogłosimy 10 października
7. Użyj przynajmniej jednego produktu 13@rts.


Kiedy wyzwanie dobiegnie końca nasze Projektantki w drodze głosowania wyłonią najlepszy projekt. Będzie on nagrodzony zestawem produktów 13arts (wartość około 60zł) z bezpłatną międzynarodową wysyłką. Zwycięzca zostanie także zaproszony do zostania naszym Gościnnym Projektantem w jednym z kolejnych wyzwań. Dodatkowo wyróżnimy kilka projektów z największą ilością głosów.


Rules of the challenge

1. Create a project based on the mood board (details above).
2. Publish your project on your blog/intstagram/facebook and add link directly to the post using Inlinkz tool at the right side bar.
3. Please add a link and info about our challenge, where your work is published.
4. You may submit as many entries as you like. 
5. You can enter your project with a maximum of 2 other challenges and your work must be new, not published before our challenge has started. 
6. The challenge ends on the 3ost of September. Winners will be announced on the 10th of October.
7Use at least one 13@rts product in your project.

When the challenge ends, our Design Team will vote and pick the best project. It will be Awarded with a giftbag full of 13arts' products (worth about 60 PLN) with free international shipping. The winner will be invited to join us in one of our challenges as Guest Designers. Additionally we will feature a few works with biggest number of points.

 

Ściskam! / Hugs!Copyright © 2016 Galaxia-Art.pl , Blogger